Bemer

AKUPUNKTEN

Akupressurkurser och

behandlingar

Bemer

 

BEMER – en fysikalisk vaskulär terapi

 

Ny forskning visar vägen!

Vila dig i form! Bromsa ditt åldrande!

Åtta minuters användning två gånger om dagen aktiverar ditt kärlsystem.

 

Distributionen av blodet i kapillärområdet (de mikroskopiskt små blodådrorna) förbättras genom stimulering av mikrokärlens vasomotion då hjärtat inte förmår pumpa blodet dit. Detta är avgörande för kroppens förmåga att läka, bibehålla hälsan och öka prestationsförmågan.

I mikrocirulationen utförs livsviktiga transportuppdrag: vävnader och organ får sin försörjning av syre och näring, ämnesomsättningens avfallsprodukter och gifter transporteras bort och ditt immunsystem aktiveras. En minskad eller störd mikrocirkulation orsakar många hälsoproblem och sjukdomar samt tidigt åldrande av celler.

En viktig grund för hälsa, vitalitet, prestationsförmåga och generellt välbefinnande är en väl fungerande blodcirkulation. Det är bara när vi har tillräcklig tillförsel av näring och syre samt borttransport av gifter och avfallsprodukter från ämnesomsättningen som denna kan uppnås.

Cirka 74% av den här blodcirkulationen utspelar sig hos de minsta kärlen, dvs i kapillärerna i mikrocirkulationen. Därmed är en väl fungerande mikrocirkulation mycket viktig för hälsan!

BEMER är unik. I jämförelse finns idag ingen annan känd terapi som har denna påverkan på kroppens mikrocirkulation. NASA använder numer Bemer i astronauternas rymddräkter.

BEMER samverkar mycket väl med andra terapeutiska behandlingsmetoder.

15 års beprövad erfarenhet har i användarstudier visat på 69% besvärsfrihet och 21 % som är på bättringsvägen redan efter 6 – 8 veckors användning. Endast 10 % är i behov av längre tid och kan behöva en kombination av annan terapi.

 

Hur fungerar BEMER?

 

BEMER-produkter är lämpliga för att stimulera vasomotorik (rytmiska sammandragande rörelser) hos små och mycket små blodkärl (kapillärer) hos levande organismer. Detta sker med hjälp av svaga pulserande elektromagnetiska fält som byggs upp genom en speciell, flerdimensionell signalstruktur. Genom en bestämd biorytmisk modulering påverkas även till- och frånflödet synergistiskt i de något större kärlen.

Detta innebär en bättre uppnådd fördelning av blodets beståndsdelar i mikrocirkulations-området. Följden av detta är en förbättrad funktion hos naturliga regleringsmekanismer såsom stärkt immunsystem, en förbättrad produktion av kroppens egna antioxidanter, s k radikalfångare samt en påverkan av proteinsyntesen.

Säkerställda mätresultat från forskningen visar på:

•28% accelererad vasomotion

•31% bättre fördelning av blod i kapillära nätet

•31% förbättrat venöst återflöde

•29% bättre syreutnyttjande

 

Effekt på mikrocirkulationen

 

Baserat på många års arbete har BEMER-forskningen kommit fram till banbrytande kunskap beträffande biorytmiken hos mikrocirkulationens lokala och överordnade regleringsförlopp. Kärnan i BEMER-teknologin är en flerdimensionell signalstruktur som stimulerar den begränsade eller störda mikrocirkulationen effektivt. Den stödjer därmed en av de viktigaste regleringsmekanismerna i människokroppen för att förebygga och för läknings-, tillfrisknande- och regenereringsprocesser.

•Bättre försörjning och rening av organ och vävnader

•Stöd för läkningen av sår och idrottsskador

•Stöd för immunsystemet

•Minskad mottaglighet för infektioner

•Bättre försvar mot fria radikaler

•Minskning av följderna av stress

•Ökning av prestationsförmågan samt den maximala belastningsintensiteten

•Kortare regenereringstider i idrottsträningen

•Bättre träningseffekt och lägre skaderisk vid idrott

 

Viktigt att tänka på innan du påbörjar BEMER-terapi

 

Besvär eller sjukdomar måste klarläggas av läkare eller terapeut före BEMER-behandling.

Medicinering som ordinerats av läkare får bara förändras i samråd med behandlande läkare.

Gravida kvinnor som påbörjat BEMER-behandling före graviditeten kan med fördel fortsätta med behandlingarna under graviditeten. Gravida kvinnor ska inte påbörja BEMER-behandlingar under graviditeten utan bör vänta till efter förlossningen.

Oförklarliga kroppsreaktioner som uppträder under en BEMER-behandling ska diskuteras med behandlande läkare / terapeut, så att man inte missar en begynnande okänd sjukdom.

Personer som är organtransplanterade, har genomgått allogena stamcells- eller benmärgstransplantationer får inte ta emot BEMER-behandlingar.

Personer som lider av infektionssjukdomar, allvarliga hjärtrytmstörningar, allvarliga psykoser och ej kompenserade krampsjukdomar (t ex epelepsi) måste inhämta behandlande läkares tillstånd innan BEMER-behandling påbörjas.

Personer med elektroniska implantat får använda BEMER-teknologin endast när det bekräftats att implantattillverkarens angivna gränsvärden inte överskrids. Växelverkan och risk för störningar hos elektroniska implantat såsom pacemakers, insulinpumpar mm kan inte generellt uteslutas.

BEMER-behandling är ett viktigt stöd för medicinaren / terapeuten och får inte ersätta denna men kan med fördel användas både som egenvård och som komplement till annan terapi.

Titta gärna på korta filmer på Youtube / Bemer där mikrocirkulationens påverkan visas.

 

Copyright © All Rights Reserved